Taggen met de record knop

Als een wedstrijd een geuploade video bevat kan er getagt gaan worden. Klikt hiertoe op het "tag' icon achter de wedstrijd.
Onder de player staat de "Record" button.
Deze manier van taggen lijkt op het opnemen van video met bijv. je mobieltje.

Hoe werkt het dan?

Zie je een moment dat je vast wil leggen, dan klik je op de 'record' button.

Vervolgens ga je naar het moment waarop de clip afgelopen moet zijn (kan ook 20 minuten later zijn...) en klik nogmaals op de button die er nu zo uit ziet:  

Er wordt gevraagd om een naam aan de clip te geven en dat ziet er zo uit:


Geen een naam en klik op "OK" en klaar.

Er is een clip gemaakt met de naam die opgegeven is.


Voordelen record knop:


  • Clips genereren van variabele lengte (dus niet een voorgedefnieerde lengte). Sommige acties kunnen verschillende lengtes hebben, bijv. een complete aanval.
  • Er wordt maar 1 knop gebruikt, dus makkelijk.
  • Er kan een 'eigen' tekst aan de clip gekoppeld worden.

Nadelen record knop t.o.v. andere tag mogelijkheden als 'teamtags' en 'standaard tags' :

  • Het is bewerkelijker als je elke keer een tekst aan een clip moet geven
  • Het wordt onoverzichtelijker omdat je vele verschillende video's krijgt met soms ook langere teksten
  • Het gevaar bestaat dat iemand deze functie misbruikt om een soort 'tekst' aan een fragment toe te kennen en daarmee wordt het totaal onoverzichtelijk.

R18032021